Seniorzy w stolicy

Drukuj

W dniu 19 i 20 marca, delegacja szprotawskiego UTW ( 4 osoby), uczestniczyła w  Europejskim Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który miał miejsce w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorami kongresu było Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacja Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to główne wydarzenie obchodów Roku UTW.

Patronat honorowy nad obchodami sprawowała pani Anna Komorowska ? pierwsza dama RP.

Na kongres zjechali przedstawiciele z całej Polski, ponad dwa i pół tysiąca seniorów związanych z ruchem UTW. Lubuskie UTW ? jego południowy region, reprezentowało około 100 słuchaczy. Skorzystaliśmy z pracowitości  zielonogórskiego UTW i nowosolskiego UTW, które zdobyły fundusze na wyjazd z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Dziękujemy bardzo .

 

 

Kongres rozpoczął się  ze względu na kłopoty z wejściem do Sali Kongresowej, z opóźnieniem. Honorowymi gośćmi byli małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, premier Donald Tusk, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obrady odbywały się pod hasłem "Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki". W Polsce działa 385 UTW skupiających ponad 100 tys. słuchaczy.

Pierwsza Dama, Anna Komorowska ,wygłosiła wykład inauguracyjny o wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa i aktywizacją seniorów. Pani Prezydentowa pokreśliła, że Uniwersytety Trzeciego Wieku są wspaniałym ruchem mającym na celu zwiększenie aktywności edukacyjnej i zawodowej seniorów. Wyraziła też przekonanie, że dzięki nim coraz liczniejsi seniorzy pozostaną aktywnymi uczestnikami we wszystkich sferach życia.

Premier Donald Tusk dużą część swojego wystąpienia poświęcił konieczności zmian w systemie emerytalnym. Szef rządu zadeklarował również, że będzie przekonywał ministra finansów do przeznaczenia większych środków na pomoc dla UTW.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział utworzenie w ministerstwie wydziału ds. osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. Jego rola będzie polegała na koordynacji prac z innymi resortami.

Pierwszy dzień obrad zakończył się około godz. 18.00, występem młodej wokalistki, która wystąpiła na zasadzie wolontariatu, wspierając w ten sposób ruch UTW.

W późnych godzinach wieczornych liderzy poszczególnych UTW zostali zaproszeni na uroczystą kolację do Pałacu Prymasowskiego na warszawskiej Starówce. Następnego dnia odbyły się zajęcia panelowe dla grupy liderów. Pozostała część delegatów miała czas na zwiedzanie stolicy. Plac Zamkowy z widokiem Stadionu Narodowego w tle,  stanowi dość interesujące połączenie.

 

Tekst Wanda Wilanowska, zdjęcia W. Wilanowska, Zbigniew Suchecki i inni.

{gallery}stolica{/gallery}