Cała Polska czyta dzieciom.

Drukuj

Jak ten czas pędzi! Kolejny rok akademicki dobiega końca, a razem z nim nasz udział w ogólnopolskiej akcji ? Cała Polska czyta dzieciom?.

Nasze wspólne czytanie w szprotawskich przedszkolach oficjalnie zakończyliśmy w miesiącu maju. Oficjalnie, ponieważ kilka słuchaczek z pewnych przyczyn czyta nadal.

Reasumując: czytaliśmy w trzech przedszkolach, od listopada do końca maja, tj. siedem miesięcy. W akcji wzięło udział od 13 do 15 słuchaczy, razem odbyło się około  70 spotkań. Można przyjąć, że średnio słuchało nas ponad 900 dzieci w trzech grupach wiekowych.

Jest to niemały dorobek, którym możemy się, jako Uniwersytet Trzeciego Wieku poszczycić, bowiem tym razem działaliśmy nie tylko dla siebie, ale dla pożytku innych ? najmłodszych mieszkańców miasta Szprotawa.

Tą drogą przekazuję podziękowania dyrekcji poszczególnych przedszkoli, oraz ich prośbę o dalszą współpracę, po nasze przerwie wakacyjnej.

Również bardzo gorąco dziękuję w imieniu własnym, koleżankom: Wandzi K., Grażynie J., Basi O., Zdzisi P., Halince J., Wandzi G., Janinie K., Jance K., Marysi S., Krysi W., Heni K., Alicji W., Sabie T., i koledze Krzysztofowi B., którzy wsparli moją inicjatywę i poświęcili swój czas dzieciom. Zapraszam od października na ciąg dalszy zajęć.

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować w naszym imieniu paniom dyrektorkom i opiekunom dzieci w poszczególnych placówkach, za miłe i sympatyczne spotkania.

Przysłowie arabskie mówi ? Dzieci są skrzydłami człowieka"

 

Tekst; Wanda Wilanowska.