Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku | UTW Szprotawa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Forum Liderów Senioralnych Na Pograniczu Polsko-Niemieckim Sulechów 2017

Email Drukuj PDF

W dniach 13 i 14 maja w Sulechowskim Domu Kultury odbyło się Forum Liderów Senioralnych.

Spotkali się na nim przedstawiciele sześciu lubuskich UTW. Reprezentowała nas Jolanta Frątczak i Zbigniew Suchecki.

Pierwszego dnia przywitali nas serdecznie Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury Pan Tomasz Furtak i Pan Ignacy Odważny - Burmistrz Sulechowa. Starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski podziękował seniorom za współpracę transgraniczną mówiąc: cyt.: ,,widzę zawsze na uroczystościach zadowolonych i uśmiechniętych seniorów”. Wręczył listy gratulacyjne wyróżnionym osobom, przedstawicielom lubuskich UTW.

Adam Wróblewski - organmistrz, inicjator ,,Lubuskiego Szlaku Organowego”(na tle muzyki organowej) omawiał budowę, zasadę działania organów, wymienił budowniczych m .in. Samuela Ludwika Hartwiga urodzonego w Nowej Soli (1790r.). Drugiego dnia Forum pan Adam oprowadził nas po swej pracowni „Ars Amandi”.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski mówił o nadodrzańskich tradycjach i dziedzictwie kulturowym. Stwierdził,że wśród słuchaczy UTW jest najwięcej badaczy dziedzictwa kulturowego ( na przykładzie tradycji winiarskich najbliższych okolic).

Pani dr Halina Szeląg ciekawie omówiła temat przemian strukturalnych współczesnego społeczeństwa, rys historyczny, powstawanie , modele i formy działania UTW pt,,Senior w centrum oddziaływań lokalnych”.

Pani Zofia Banaszak po krótkiej prezentacji działalności ZUTW poruszyła temat „ Strategia UTW - być czy tworzyć”. Omówiła w nim formy współpracy z samorządami oraz rządem i kontakty międzynarodowe. Wspomniała o standaryzacji UTW, a także o naszych powinnościach pod kontem aktualizacji i przechowywania danych. Na zakończenie Zosia poprowadziła panel dyskusyjny, w którym wzięło udział sześć lubuskich UTW w tym Szprotawski UTW .

Drugiego dnia zwiedziliśmy zabytkowy kościół w Klępsku, który od 15.03.2017r. został uznany za pomnik historii. Zwiedziliśmy tez winnicę „Winnogóra ” w Górzykowie gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach winiarskich połączonych z degustacją. Każdy dzień Forum kończyły występy zespołów: „Ostatnie Takie Trio” i „Sapiehowie”. Forum Liderów Senioralnych było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, odświeżenia starych i nawiązania nowych kontaktów oraz pozyskania nowej wiedzy. Szprotawski UTW serdecznie dziękuje organizatorom za zaproszenie, wspaniałą atmosferę i opiekę podczas Forum.

Tekst Jolanta Frątczak

Zdjęcia Zbigniew Suchecki