Stowarzyszenie Szprotawski Uniwersytet Trzeciego Wieku | UTW Szprotawa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2011/2012 Rok.

Ogólnopolska Konferencja UTW w Zielonej Górze

Email Drukuj PDF

W dniach od12 do 15 września, miałam przyjemność reprezentować nasz UTW na Konferencji pt. ? WSPÓŁCZESNY REGIONALIZM. POMIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ?. Konferencja została zorganizowana przez Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z okazji Jubileuszu 20 ? lecia  Uniwersytetu.

Głównym celem konferencji była konsolidacja środowiska UTW w Polsce, wzmocnienie integracji i współpracy między UTW, promowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie aktywności osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej.

Był to czas bardzo mile i bardzo owocnie spędzony.  Oprócz wysłuchania kilku referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, głównie ze środowiska akademickiego, był też czas przewidziany na kulturę i sztukę. Zapoznaliśmy się ze zbiorami Muzeum Ziemi Lubuskiej, po jego zwiedzeniu wysłuchaliśmy wystąpień pracowników muzeum. Wypowiedzi dotyczyły głównie historii miasta Zielona Góra, oraz rozwoju przemysłu winiarskiego na tych terenach. W filharmonii wysłuchaliśmy ? Koncertu Winobraniowego? w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda.

Poprawiony: piątek, 25 listopada 2022 21:02

Wakacje

Email Drukuj PDF

ŻYCZENIA !

Wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szprotawie,

Oraz jego Sympatykom

Z okazji

WAKACJI!

Najlepsze Życzenia:

Dużo zdrówka, słońca, ciekawych podróży,

Nie za dużo pracy w domu i w zagrodzie, grzecznych wnuków,

Ciekawych i nowych znajomości,

Oraz chętnego powrotu na łamy naszej skromnej UCZELNI!

Życzą: Przewodnicząca i Zarząd UTW.

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:36

Zakończenie Roku Akademickiego UTW w Szprotawie - 2011/2012 !

Email Drukuj PDF

Zakończenie Roku Akademickiego UTW w Szprotawie - 2011/2012 !

W słoneczny, letni dzień, 22 czerwca uroczyście zakończyliśmy piąty rok działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szprotawie.

Zakończenie odbyło się w miejscowości Bobrowice w leśnym gospodarstwie agroturystycznym, państwa Mirosławy i Jerzego Stachurskich.

Uroczystość otworzyła Przewodnicząca UTW Zenona Piwtorak, która podziękowała za wspólnie przeżyty rok, za pracę zarządu i wszystkich członków i złożyła nam najlepsze życzenia udanych wakacji. Promocję na następny semestr otrzymali wszyscy słuchacze ( było słychać jak niektórym spadł kamień z serca ).Na pamiątkę tego wydarzenia, koleżanka Wanda każdemu wręczyła DYPLOM.

Następnie głos zabrali i złożyli gratulacje zaproszeni goście; grupa zaprzyjaźnionych seniorów z Niemiec ze Sprembergu, z panem Ginterem Szimakiem. Pan Maciej Boryna, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Burmistrz Miasta Szprotawa, pan Józef Rubacha z Małżonką, którzy sprawili nam wyjątkowa niespodziankę, w postaci ogromnego tortu. Pani dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury - Teresa Zima, która wręczyła

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:38

A LAS NAM SZUMIAŁ......

Email Drukuj PDF

A LAS NAM SZUMIAŁ......
Jak ten czas leci! Kolejny rok akademicki już za nami. Przypomina mi się w tym momencie znany wiersz Tuwima..." Panie Boże - zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie". Cóż, na drugie życie nikt z nas nie zostanie, ale w tej samej klasie... Myślę o naszej wspaniałej klasie Uniwersytetu (trzeciego wieku), w której zostać możemy tak długo jak tylko los i zdrowie pozwoli. Oby jak najdłużej!
Jaki był ten rok? Podobny do poprzednich - trudny, pracowity, ciekawy i wspaniały. Takie też będą następne, następne i następne...
Piątek, 22 czerwca; dzień uroczystego zakończenia zaczął sie pochmurnie, ale jeszcze przed południem wyjrzało słoneczko co było dla nas ważne, bo świętowaliśmy zakończenie w Bobrowicach, w zaprzyjaźnionej leśniczówce, której gospodarzami są Jurek i Mira.
Cóż może być piękniejszego od szumiącego wokół lasu, rozszalałej wiosennej zieleni, zapachu przepysznej zupy grzybowej, pieczonego dzika i grona

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:38

Dla Ciebie

Email Drukuj PDF

Dla Ciebie?

Często kiedy się nie spodziewasz
ból i cierpienie Cię czeka.
Ciężka choroba, złośliwość losu...
Cóż, taka już dola człowieka.

Lecz siły doda, ulży w cierpieniu
i znaczy bardzo wiele -pewność,

co nigdy Cię nie opuszcza,
że wkoło są przyjaciele.

Poprawiony: niedziela, 15 lipca 2012 23:22

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:39

Cała Polska czyta dzieciom.

Email Drukuj PDF

Jak ten czas pędzi! Kolejny rok akademicki dobiega końca, a razem z nim nasz udział w ogólnopolskiej akcji ? Cała Polska czyta dzieciom?.

Nasze wspólne czytanie w szprotawskich przedszkolach oficjalnie zakończyliśmy w miesiącu maju. Oficjalnie, ponieważ kilka słuchaczek z pewnych przyczyn czyta nadal.

Reasumując: czytaliśmy w trzech przedszkolach, od listopada do końca maja, tj. siedem miesięcy. W akcji wzięło udział od 13 do 15 słuchaczy, razem odbyło się około  70 spotkań. Można przyjąć, że średnio słuchało nas ponad 900 dzieci w trzech grupach wiekowych.

Jest to niemały dorobek, którym możemy się, jako Uniwersytet Trzeciego Wieku poszczycić, bowiem tym razem działaliśmy nie tylko dla siebie, ale dla pożytku innych ? najmłodszych mieszkańców miasta Szprotawa.

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:39

Małgorzata Gutowska ? Adamczyk ? pisarka.

Email Drukuj PDF

Spotkanie członków DKK w miesiącu czerwcu było nad wyraz interesujące, a to za sprawą pisarki, pani Małgorzaty Gutowskiej- Adamczyk, która przedstawiła nam swoją twórczość literacką, a po trochu i swoją filozofię życia.

Jest autorką powieści dla dzieci: Opowieści Pana Rożka, młodzieży: Wystarczy, że jesteś, Niebieskie nitki, oraz dla dorosłych, w tym szczególnie dla kobiet; Serenada, 13. Poprzeczna, oraz cyklu, pod wspólnym tytułem Cukiernia pod Amorem.

Autorka jest laureatką nagrody ? Książka Roku 2008?, przyznawanej przez Polską Sekcję IBBY, za powieść 13. Poprzeczna.

 

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:40

OBRADY

Email Drukuj PDF

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

OGÓLNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW UTW
W SZPROTAWIE

 

11.06.2012r. godz. 1700 w Domu Kultury sala 111

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Sprawozdanie Zarządu UTW z działalności w 2011r, (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej UTW z działalności
w 2011r.

5. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2012r.

6. Dyskusja i wnioski.

7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu UTW za rok 2011 (merytorycznego i finansowego).

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcie sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu.

9. Zatwierdzenie porządku obrad.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:40

Wycieczka do Niemiec ? Brandenburgii !

Email Drukuj PDF

22 maja, około 50-ciu słuchaczy UTW wzięło udział w wycieczce do Niemiec, na tereny Łużyckiego Zagłębia Węglowego.

Naszym przewodnikiem był pan Ginter Schimak, który opiekuje się niemieckimi seniorami a z nami współpracuje i sympatyzuje już od kilkunastu lat.

Miejsca, które zwiedzaliśmy to tereny, w których już się nie wydobywa węgla brunatnego. Obejrzeliśmy nieczynne kopalne, po których pozostały olbrzymie dziury w ziemi, oraz tereny, na których trwa rekultywacja, czyli przywrócenie środowiska do poprzedniego stanu sprzed uruchomienia kopalni. Oczywiście w 100% tego nie można zrobić, bo chociażby jak przywrócić tam wsie, miasteczka, które zostały wysiedlone, przeniesione gdzie indziej?

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:41

Spotkanie z Barbarą Kosmowską.

Email Drukuj PDF


Od kilku lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szprotawie, działa Dyskusyjny Klub Książki (DKK), którego członkami są głównie słuchacze UTW. Wszystkich łączy miłość do książki i chęć poznawania literatury współczesnej.

Oprócz spotkań i dyskusji nad aktualnie przeczytaną książką, bierzemy udział w spotkaniach związanych z różnymi wydarzeniami w świecie literatury, które organizuje Wojewódzka Biblioteka im. C. Norwida w Zielonej Górze. Poza tym bierzemy udział w spotkaniach autorskich znanych i mniej znanych pisarzy, organizowanych przez szprotawską bibliotekę.

Poprawiony: niedziela, 04 grudnia 2022 14:42

Strona 1 z 6